ALIMENTACIÓN

Sistemas de produción, calidade e composición do leite de vaca en Galicia

A. Botana, S. Pereira-Crespo, M. Veiga, L. González, V. García-Souto, C. Resch  e G. Flores-Calvete (CIAM), e R. Lorenzana (Ligal) presentan en Vaca Pinta 21 unha síntese do traballo de investigación levado a cabo polo CIAM en colaboración co Ligal e 25 explotacións galegas de leite co obxectivo de achegar información acerca da relación existente entre a composición do leite producido polas vacas e a dieta que estas consomen nos diversos sistemas de produción existentes en Galicia.

Artigo completo