ESPECIAL: CULTIVOS PRATENSES

Sementeira de pradeiras na cornixa cantábrica

Aínda que pareza unha frase recorrente, a recomendación de lograr boas producións forraxeiras para mellorar a rendibilidade das ganderías da cornixa cantábrica non debería perder importancia: conseguir a maior cantidade de forraxes coa mellor calidade posible reduce os gastos de compra doutros alimentos.

Ler artigo completo