ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Rotacións de millo con cultivos de inverno: producións dos cultivos independentes e efectos na rotación

Neste artigo mostramos os resultados do experimento levado a cabo polo CIAM e cordinado por Mª Dolores Baez, durante oito anos, nos que se estudaron catro rotacións forraxeiras con millo como cultivo de verán para analizar como a variabilidade estacional pode afectar as producións dos cultivos e cal delas é a máis favorable para conseguir a máxima produción reducindo achegas de fertilizantes nitroxenados, é dicir, co propósito de mellorar a sostibilidade das explotacións de vacún de leite.