MEDIO AMBIENTE

Reducir o metano: máis ca un certificado, unha oportunidade

Os veterinarios Jesús de la Iglesia (Gestelvit SL) e Juan Antonio Vallés (Kellervet SL) presentan en Vaca Pinta 22 os problemas de emisións dos gases de efecto invernadoiro (GEI) e propoñen a utilización dos aceites esenciais como aditivos de gran eficacia para reducir o metano producido polas vacas e, de paso, manter a rendibilidade das explotacións.

Artigo completo