MANEXO

Recriar na granxa, unha conta aínda pendente

A pesar da innegable importancia da recría, continúan sendo moitos os problemas que xorden á hora de poñela en práctica na nosa explotación. Neste artigo publicado en Vaca Pinta 11, o veterinario de Servepo Manolo Liz reflexiona sobre algúns dos principais motivos e propón algunhas solucións para poder conseguir animais máis eficientes e, por tanto, lograr máis beneficios na produción de leite.

Artigo en Vaca Pinta 11