ESTRÉS POR CALOR

Protección contra a radiación solar directa e indirecta: un factor importante para as vacas leiteiras no verán

Israel Flamenbaum (Cow Cooling Solutions) pon o foco neste estudio, dispoñible en Vaca Pinta 34, nas vacas que se atopan en plenas condicións de estabulación e que teñen a posibilidade de estar á sombra durante o día. Neste caso, onde pode estar exposta a vaca á radiación solar? Existen varios sitios e amósaos no artigo a través de textos e imaxes.