ZONA WELFARE

Principais aspectos do comportamento social do gando vacún en relación co seu benestar

Con este artigo publicado en Vaca Pinta 18, J. Cantalapiedra (Servizo de Gandería de Lugo, Xunta de Galicia), M.E. Fernández (Dpto. de Enxeñería Agroforestal, Escola Politécnica Superior de Enxeñería, Universidade de Santiago de Compostela (USC)), I. Blanco-Penedo (Dpto. de Ciencias Clínicas, Universidade Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU)), M. Camiña (Dpto. de Fisioloxía, Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela (USC)) tentan concienciar os gandeiros da importancia da observación do comportamento social do gando vacún, xa que pode orientarnos á hora de detectar posibles problemas tanto no manexo dos animais coma no deseño das instalacións.

Artigo na revista Vaca Pinta 18