ESPECIAL: XENÉTICA E REPRODUCIÓN

Perda de xestación (28-110 días de preñez) en España: estudo en granxas comerciais

Os investigadores Aitor Fernández-Novo, Octavi Fargas, Juan Manuel Loste, Francisco Sebastián e Susana Astiz presentan en Vaca Pinta 21 unha síntese do traballo de investigación realizado en aproximadamente 20.000 vacas e xovencas Holstein en oito granxas durante o período 2015-2018, co fin de albiscar cales son os principais factores de risco para a perda de xestación (PX) e detectar se se incrementa o perigo de que se repita tras sufrila previamente.

Artigo completo