ESPECIAL: RECRÍA

Paranfistomose bovina en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

Co obxectivo de afondar nesta doenza, D. García-Dios, P. Díaz, S. Remesar, A. Prieto, J.M. Díaz-Cao, G. López, C. López-Novo, R. Panadero, G. Fernández, P. Morrondo, P. Díez-Baños e C.M. López, do grupo INVESAGA, da Facultade de Veterinaria de Lugo (USC), resolven algunhas cuestións sobre os paranfistómidos, os parasitos que a provocan, cuxa prevalencia está a aumentar nos ruminantes domésticos, en concreto no gando vacún,
especialmente no noroeste de España.

Artigo publicado en Vaca Pinta 13