ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Millo forraxeiro en Asturias. Avaliación de variedades (1996-2019)

O equipo formado por Alfonso Carballal, Silvia Baizán, Consuelo González, Isabel Piñeiro, Cristina Cueto e Adela Martínez (Programa de Investigación en Pastos e Forraxes do Serida) presentan en Vaca Pinta 16 a análise levada a cabo en 2019 de 18 variedades enviadas polas casas de sementes (incluíndo testemuñas), das cales 9 o foron por primeira vez. Como resultado e tras 25 anos ininterrompidos de ensaios, avaliáronse un total de 315 variedades nas diferentes zonas edafoclimáticas de Asturias.

Artigo completo

Estudo técnico de variedades de millo do Serida