ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Millo forrajero en Asturias. Avaliación de variedades (1996-2020)

Presentamos a análise realizada en 2020 de 20 variedades enviadas polas casas de sementes (incluíndo testemuñas), das cales 11 fórono por primeira vez. Os investigadores eo Serida Alfonso Carballal Samalea, Silvia Baizán González, Consuelo González García e Adela Martínez Fernández ofrecen os resultados tras 26 anos ininterrompidos de ensaios, nos que avaliaron un total de 326 variedades nas diferentes zonas edafoclimáticas de Asturias.