AGRICULTURA

As colleitadoras autopropulsadas de forraxe

As colleitadoras autopropulsadas de forraxe son máquinas cunha gran capacidade de traballo que se converteron nun servizo moi demandado polos gandeiros para cultivar as súas producións forraxeiras. Á súa descrición e á súa análise técnica e económica dedica Javier Bueno (Cetal) este artigo, que se inclúe en Vaca Pinta 21.

Artigo completo