ESPECIAL: ENSILADO DE HERBA

Importancia das tomas de mostras e a súa posterior análise nos ensilados de pradeira

Á hora de analizar unha forraxe debemos ter en conta tres actividades básicas: a recollida dunha mostra representativa, a súa preparación para a análise e levar a cabo esta usando os métodos apropiados. Da súa adecuada execución fálannos María Hermida (Laboratorio Rock River España) e John Goeser (Laboratorio Rock River, Madison) neste artigo, incluído enVaca Pinta 22.

Artigo íntegro