ESPECIAL: CALIDADE DO LEITE E MUXIDO

Evolución da tecnoloxía nas granxas robotizadas

J. M. Díaz (estudante de Veterinaria, USC) e Yolanda Trillo (Farm Management Support en Lely Center Los Corrales) analizan nun artigo publicado en Vaca Pinta 11 a transición dunha granxa con máis de catorce anos muxindo cun modelo antigo de robot Lely (A2) e a influencia da evolución tecnolóxica ao incorporar o último modelo de muxido automatizado Astronaut (A5).

Artigo en Vaca Pinta 11