AGRICULTURA

É tempo de afinar a máquina

Gustavo Espinosa (Delagro) analiza neste estudo (Vaca Pinta 22) o nivel de acidez dos diferentes chans que conforman a península ibérica a partir da toma de máis de 1.000 mostras recollidas nas dúas últimas campañas agrícolas e ofrécenos algunhas recomendacións para alcanzar o pH adecuado co fin de obter un maior rendemento nos nosos cultivos.

Artigo completo