ESPECIAL: RECRÍA

O primeiro día da xata, o máis importante

Tendo en conta que a recría supón unha porcentaxe significativa do gasto total de produción, é importante estimar en cada granxa o custo de criar unha xata desde o mesmo día do seu nacemento. Ángel Abuelo, profesor de Saúde e Benestar do Bovino no Departamento de Ciencias Clínicas de Grandes Animais da Facultade de Veterinaria da Universidade Estatal de Michigan (EE. UU.), analízao neste estudo publicado en Vaca Pinta 34.