ESPECIAL: MEDIO AMBIENTE

O erro dos “equivalentes de CO2”

O erro dos “equivalentes de CO2”

Antonio Jiménez (Ceva Salud Animal) revisa as investigacións científicas publicadas recentemente para difundir a existencia dun erro no cálculo actual de “equivalentes de CO2” e dar a coñecer a nova metodoloxía desenvolvida pola Universidade de Oxford, que é a que deben aplicar as autoridades para apuntar na dirección correcta se se pretende chegar ao obxectivo do acordo de París de 2015: manter o aumento da temperatura media mundial por baixo dos 2 °C respecto dos niveis preindustriais.

Ler artigo completo (PDF) publicado en Vaca Pinta 14