ESPECIAL: ABONADO DE PRADEIRAS

O encalado na cornixa cantábrica, unha técnica sinxela e eficaz para mellorar a produción de forraxes en solos ácidos

A acidez do chan é o principal factor limitante da produción de forraxes no occidente asturiano, unha afirmación extensible tamén a amplas zonas de Galicia. Neste estudo, que podedes ler en Vaca Pinta 21, Ángel Menéndez (Campoastur)  propón o labor do encalado nas nosas fincas para corrixir o problema co fin de optimizar o rendemento e a calidade do cultivo forraxeiro.

Artigo íntegro