SAÚDE ANIMAL

Diagnóstico e control da febre Q no gando vacún

Neste estudo de Antonio Jiménez (Ceva Salud Animal) descríbense os pasos principais que se deben ter en conta á hora de tomar a decisión de comezar o programa de control da Coxiella burnetti, causante da febre Q, nas granxas, que inclúen a vacinación e a bioseguridade, co fin de aumentar os beneficios económicos e de protexer aos seres  humanos.