ESPECIAL: RECRÍA

Desmochar ou descornar? Pautas para facelo de forma adecuada

Neste estudo publicado en Vaca Pinta 20 a veterinaria Laura Molina pon o foco no procedemento do desmochado/descornado co obxectivo principal de ofrecerlles aos gandeiros o protocolo de actuación adecuado para que lles resulte o máis fácil posible, se respecte o benestar animal e se cuantifique o beneficio económico de forma sinxela e palpable.

Artigo completo