ALIMENTACIÓN

Caracterización produtiva e manexo do territorio dunha mostra de ganderías con vacún de leite en Cantabria segundo o sistema de alimentación

Ibán Vázquez González e Ana Isabel García Arias, do departamento de Economía Aplicada da Escola Politécnica Superior de Lugo (USC), e Elena García Suárez, Ana Villar Bonet e Francisca Ruíz Escudero, do Centro de Investigación e Formación Agrarias (CIFA), amosan neste artigo publicado en Vaca Pinta 13, os resultados do estudo realizado con base nunha mostra representativa de explotacións leiteiras cántabras, co obxectivo de caracterizalas desde o punto de vista produtivo e de manexo do territorio segundo o sistema de alimentación.

Artículo en Vaca Pinta 13