SAÚDE ANIMAL

Boas prácticas de control parasitario en rabaños de gando vacún

D. García-Dios, P. Díaz, S. Remesar, N. Martínez-Calabuig, A. Prieto, J.M. Díaz-Cao, G. López, C.  López-Novo, R. Panadero, C.M. López, G. Fernández, P. Morrondo e P. Díez-Baños (Grupo Invesaga, Departamento de Patoloxía Animal; Facultade de Veterinaria de Lugo, USC) mostran no seu estudo de Vaca Pinta 22 como deseñar un plan de control parasitario recomendable a cada explotación en catro pasos. Coñecer os parasitos máis frecuentes na zona, así como a influencia das circunstancias propias da explotación e das condicións ambientais; determinar o estado sanitario propio de cada granxa e, finalmente, actuar en consecuencia.

Ler artigo completo