ZONA WELFARE

Benestar animal: a importancia dos cubículos

Benestar animal: a importancia dos cubículos

M.ª Elena Fernández Rodríguez, do departamento de Enxeñería Agroforestal da USC; Jesús Cantalapiedra Álvarez, do Servizo de Gandería de Lugo; José Pedro Pinto Araújo e Joaquim Lima Cerqueira, da Escola Superior Agraria do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e Mercedes Camiña García, do departamento de Fisioloxía da Facultade de Veterinaria da USC céntranse en Vaca Pinta 12 na descrición do que debe ser un cubículo correcto para acadar os obxectivos de aloxamento na granxa: repouso, confort e lograr que as nosas vacas os empreguen adecuadamente.

Artigo en Vaca Pinta 12