ENSILADO DE HERBA

Aplicacións analíticas avanzadas para a predición do valor proteico do ensilado de herba

Debido á importancia da caracterización proteica das forraxes producidas nas nosas granxas, S. Pereira-Crespo, R. Lorenzana, M. Barreal, do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), e C. Resch, A. Botana, M. Veiga, G. Flores-Calvete, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), analizan neste artigo publicado no primeiro número da revista Vaca Pinta os métodos máis convenientes que se deben aplicar para elaborar racións axustadas ás necesidades do gando, que sexan compatibles coa minimización do prexuízo ao medio ambiente.

Artigo na revista Vaca Pinta 1