MUXIDO

Análise de factores de risco para RCS en tanque. Modelo de predición en función da lactación e dos días en leite

Análise de factores de risco para RCS en tanque. Modelo de predición en función da lactación e dos días en leite

A partir da observación de preto de 500.000 mostras mensuais de leite en 297 granxas durante tres anos, C. Noya, J.L. Míguez, N. Mourazos, M. Penelas, F. Sesto e A. Tato, do Servizo de Calidade do Leite de Seragro SCG, L. Nodar, D. Angelats, D. Zalduendo, P. Villoria, P. Ordis, I. Mato e S. Fernández, de Laboratorios Hipra, levan a cabo un estudo no que avaliamos os factores de risco para o RCS en tanque de leite en función de dous parámetros: o número de lactación e os DEL, como ferramentas clave na prevención da mamite no rabaño.

Artigo en Vaca Pinta 12