EN DIRECTO | Concurso Nacional da Raza Parda 2022

Xixón, 23 de setembro de 2022
SECCIÓNS 12.ª, 16.ª 17.ª y 20.ª

Gran final