ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Cara a unha xestión integrada de pragas no millo forraxeiro en Galicia

Cara a unha xestión integrada de pragas no millo forraxeiro en Galicia

Nesta investigación publicada en Vaca Pinta 16, o Servizo de Sanidade e Produción Animal, o CIAM e o Fogga revisan a normativa actual en materia de fitosanitarios e cal é o estado da súa posta en práctica na comunidade galega e ofrecen algúns consellos para a aplicación adecuada dos principios da xestión integrada de pragas (XIP) na produción do millo forraxeiro.

Ler artigo completo