ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Elección do millo máis adecuado segundo o tipo de gandería ou a dieta da explotación

Elección do millo máis adecuado segundo o tipo de gandería ou a dieta da explotación

Á hora de procurar os mellores millos para a nosa gandería, debemos ter en conta cales son os parámetros que máis inflúen na alimentación das nosas vacas. Neste estudo, publicado en Vaca Pinta 16 e que asina o enxeñeiro agrónomo Gustavo García (Limagrain Ibérica), o autor detense naqueles parámetros que se consideran máis importantes para lograr a ración máis sa para o animal e máis económica para o gandeiro.

Ler artigo completo