ALIMENTACIÓN

Cales son os factores que poden afectar ao consumo de concentrado no robot en granxas robotizadas?

A. Correa, M. Rico e F. J. Diéguez (USC) e Y. Trillo (Lely Center Los Corrales) presentan no seu artigo publicado en Vaca Pinta 15 algunhas conclusións extraídas do estudo levado a cabo en cinco granxas galegas con robots Lely, nas cales recolleron datos co fin de achegar coñecemento sobre cales son as causas principais que afectan ao consumo de concentrado no robot e, polo tanto, ao da vaca no presebe.

Artigo completo (PDF)