ECONOMÍA

Custos ocultos: como calculalos?

No seguinte estudo Manuel Fernández, veterinario da Cooperativa de Frades SCG, analizo algúns dos custos ocultos da nosa granxa desde dous puntos de vista: os relacionados coa conta de resultados e os relacionados con custos de oportunidade, é dicir, o diñeiro que deixamos de gañar por non facer as cousas de forma óptima.

Artigo en Vaca Pinta 18