ESPECIAL: SEMENTEIRA DO MILLO FORRAXEIRO

Coñecer e conservar o solo como capital da explotación

Coñecer e conservar o solo como capital da explotación

Neste artigo publicado en Vaca Pinta 16, Adolfo López Fabal e Miguel Fernández Labrada (Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo, USC) poñen o foco na importancia do solo como un capital produtivo insubstituíble da explotación, polo que se debe preservar ou mellorar a súa calidade e a súa capacidade produtiva se queremos obter forraxes óptimas, claves para a rendibilidade das nosas granxas.

Ler artigo completo