ESPECIAL: XENÉTICA E REPRODUCIÓN

Como lograr unha xestión máis precisa da reprodución mediante a medida de concentración de proxesterona en leite

A xestión da reprodución é un factor clave nunha granxa de produción leiteira. Facelo de forma eficiente e rendible depende tanto do estado de saúde dos animais como da implementación de rutinas de seguimento adecuadas para detectar tanto celos coma doenzas reprodutivas. De todo iso fálanos David Sánchez-Fraile (Delaval) ao longo deste estudo, que a luz en Vaca Pinta 21.

Artigo completo