ESPECIAL: ENSILADO DE HERBA

Claves para un ensilado de herba de calidade

Claves para un ensilado de herba de calidade

Dada a importancia do uso de forraxes nas racións para a rendibilidade das explotacións, Nutricor SL (veterinarios asesores en vacún de leite) céntrase neste estudo (Vaca Pinta 15) nos principais factores que se deben ter en conta para conseguir uns ensilados da mellor calidade posible.

Artigo completo (PDF)