MANEXO

Procura continua da eficiencia na produción

Procura continua da eficiencia na produción

En termos económicos, ter unha produción eficiente significa obter o máximo rendemento posible do proceso de produción. A miúdo, en condicións económicas non favorables, esta procura continua de eficiencia é fundamental para a supervivencia da explotación e o tempo dedicado ás avaliacións económicas e de xestión é un bo investimento. Marcello Guadagnini (Elanco) profundiza no tema nun artigo publicado en Vaca Pinta 14.

Ler artigo completo (PDF)