ESPECIAL: ENSILADO DE HERBA

Actualización sobre a calidade do ensilado de herba

Actualización sobre a calidade do ensilado de herba

Alexandre Udina (director técnico de Adial Nutrición SL) asina este artigo, incluído no especial dedicado ao ensilado de herba de Vaca Pinta 15, no que enuncia os parámetros que debe incluír un ensilado de calidade e lograr deste xeito a maior rendibilidade na nosa granxa, así como o cumprimento da normativa en materia de bioseguridade e hixiene.

Artigo íntegro (PDF)