Plan Kaliber, a solución integral para a recría de xovencas

"O obxectivo do Plan Kaliber é axudar os nosos gandeiros a producir máis e de forma máis eficiente"

José María Viana (De Heus)