Máster en Produción de Leite da USC

David Vázquez Novás

Enxeñeiro Agrícola e do Medio Rural e alumno do máster (Santa Comba)